Типове продукти


ПартньориАвтентична България - сертификат


 ECO-foryou.com  представлява зелен каталог за еко фирми, еко-продукти и еко-услуги.
Надежден източник на информация за всичко, което искате или трябва да знаете на теми като органични храни, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, рециклирането и други зелени дейности.

Търсене на продукти

Търсене на фирми


Автентична България - сертификат

Представяме ви Марката за качество „Автентична България” – една нова и изключителна перспектива за българския туризъм, подкрепена от Американската агенция за международно развитие (ААМР).
България в момента е известна в чужбина като евтина и нискокачествена туристическа дестинация. Този образ не носи нищо добро на разнообразната и качествена туристическа индустрия в България. Нещо повече, не позволява на българската туристическа индустрия да привлича достатъчно платежоспособни клиенти от нови и непознати пазари.
Марката за качество ще показва на посетителите, че в обектите, които я притежават могат да разчитат на професионализъм и качествено обслужване.
Посетителите ще знаят, че обект, който притежава Марката за качество, без значение каква е неговата категория – голям или малък семеен хотел, къща за гости и т.н. – е преминал независим процес на оценяване и е заслужил правото да носи Марката за качество.
Марката за качество „Автентична България” трябва да отразява това, което е най-важно за платежоспособните клиенти, но в същото време тази система играе решаваща роля в подобряването на ефективността на бизнеса.
Когато хотелиерите, получат Марката за качество, ще имат възможността да се възползват от системите, които поддържат Марката, за да усъвършенстват качеството на предлаганите от тях услуги. Солидният процес на оценяване, както и непрекъснатата обратна връзка с клиентите включват всички аспекти на бизнеса: от обслужването до материалната база и оборудване, от дизайна и атмосферата до маркетинг и бизнес планиране. Те ще гарантират, че обектът изпълнява всички изисквания на посетителите за професионализъм, безопасност, чистота и удобство.

Оценка и лицензиране:

 
Марката за качество ще показва на посетителите, че в обектите, които я притежават могат да разчитат на професионализъм и качествено обслужване.
Посетителите ще знаят, че обект, който притежава Марката за качество, без значение каква е неговата категория - голям или малък семеен хотел, къща за гости и т.н. - е преминал независим процес на оценяване и е заслужил правото да носи Марката за качество.
Марката за качество "Автентична България" трябва да отразява това, което е най-важно за платежоспособните клиенти, но в същото време тази система играе решаваща роля в подобряването на ефеkтивността на бизнеса. Когато хотелиерите, получат Марката за качество, ще имат възможността да се възползват от системите, които подържат Марката, за да усъвършенстват качеството на предлаганите от тях услуги. Солидният процес на оценяване, както и непрекъснатата обратна връзка с клиентите включват всички аспекти на бизнеса: от обслужването до материална база и оборудване, от дизайна и атмосферата до маркетинг и бизнес планиране. Те ще гарантират, че обекта изпълнява всички изисквания на посетителите за професионализъм, безопасност, чистота и удобство.
Добър, По-добър, Отличен…
Бронзовите, сребърни и златни оценки на Марката за качество осигуряват на посетителите допълнителни качествени характеристики.
Изключителен
Съществуват четири области, които посетители, търсещи автентично българско преживяване, считат за най-важни. Това са кухня, дизайн и атмосфера, развлечения, гостоприемство. Обекти, които предоставят изключително качество в някоя от тези четири области могат да получат и отличие в съответната област.
Изисквания за участие в програмата
Хотелите и къщите за гости трябва да отговарят на следните условия:
• Да имат между 4 и 50 стаи.
• Да сервират храна.
• Да са категоризирани и да имат поне една звезда.
• Да работят поне шест (6) месеца в годината.

Контакти:
държава: България
www.authenticbulgaria.org
Общо разглеждания: 1814

Услуги

- сертифициращ орган.