Типове продукти


ПартньориICEA - серификат


 ECO-foryou.com  представлява зелен каталог за еко фирми, еко-продукти и еко-услуги.
Надежден източник на информация за всичко, което искате или трябва да знаете на теми като органични храни, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, рециклирането и други зелени дейности.

Търсене на продукти

Търсене на фирми


ICEA - серификат

ICEA, етичен и екологичен сертифициращ институт, проверява и удостоверява, фирми опазващи  околната среда,почитащи работниците и колективните права.

С повече от 300 експерти проверяващи над 13 хиляди фирми, от 20 клона в цяла Италия и своите 10 в чужбина. ICEA е един от органите за инспекция и сертификация,най-известният в областта на устойчивото развитие.

Дейности на ICEA в подкрепа на справедливо и социално устойчиво развитие, за да се разшири биологичното земеделие и екологичния сектори.

Включваща институции и сдружения, насърчаване на алтернативни модели на производство, в консорциум с ICEA е независима търговска дейност, отворена за всеки, който споделя своята мисия.

Допълнителна информация

  • търговска марка:  "ICEA"  / Италия /
Общо разглеждания: 1213

Още продукти от категорията

Soil Association - сертификат

най-големият във Великобритания органичен сертифициращ орган, удостоверяващ над 80% от всички органични продукти в страната.

Nordic Environmental Label - сертификат

хотели, услуги за почистване, батерии, почистващи препарати - в общо 63 продуктови групи.

Cotton - сертификат

В производство на органичен памук не се използват, не органични халогени, азо-багрила, хлор и избелване, формалдехид .....

Vegan - сертификат

Ефективен начин да се обозначат и да насърчават продукти, които нямат животни участие.....