Типове продукти


ПартньориМадекс - (инсектициди)


 ECO-foryou.com  представлява зелен каталог за еко фирми, еко-продукти и еко-услуги.
Надежден източник на информация за всичко, което искате или трябва да знаете на теми като органични храни, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, рециклирането и други зелени дейности.

Търсене на продукти

Търсене на фирми


Мадекс - (инсектициди)

МАДЕКС - е емулсионен концентрат.
Активно вещество : Гранулозен вирус 3Х10 ^13.
П р е д н а з н а ч е н и е : Срещу плодови червей при ябълки
Cydia pomonella
схема :

- Първо пръскане -
преди излюпване на ларвите на ябълковия
продов червей

- Второ и трето-
пръскане през интервал от 8 слънчеви дни
10 мл на декар разтворени в 40 -120 л.вода с добавка на
0.5 % захарен разтвор.

К а т е г о р и я на у п о т р е б а - ІІІ -та свободна
Безвреден за полезната фауна и околната среда.
Мадекс - е препарат с модерна формулация ,използва се в
малка доза и притежава много висока ефикасност ! Срок на годност : 2 години от датата на производство.

Разрешен за употреба : Удостоверение № 0254 /17.03.2005 на
НСРЗ при МЗГ

Допълнителна информация

  
Общо разглеждания: 2641

Още продукти от категорията

Нимазал-Т/С (инсектициди)

Ефективен биологичен препарат за растителна защита. Биологичен продукт от Индийското НИМ-дърво.....

Пиретрум (инсектициди)

Биологичен инсектицид от растителен произход.

Силико - СЕК (инсектициди)

Биологичен инсектицид за складови неприятели.

Бацилус Турингиензис - (инсектициди)

Използува се предимно срещу гъсеници на ябълков молец, бяла американска пеперуда,......