Групи

Мониторинг


 ECO-foryou.com  представлява зелен каталог за еко фирми, еко-продукти и еко-услуги.
Надежден източник на информация за всичко, което искате или трябва да знаете на теми като органични храни, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, рециклирането и други зелени дейности.

Търсене на продукти

Търсене на фирми


Мониторинг

IQNet - сертификат

Международна мрежа за сертифициране е активно от 1990 г. насам.

CQS - сертификат

ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001 - сертификати

Златен стандарт "eurofins" - сертификат

Предлагат се несравним набор от тестове и услуги за екологични и потребителски индустрии,..........

Recycling Bulgaria - мониторинг

Фирмата наставлява,контролира и доставя оборудване в сферата на рециклирането...

Български биологичен продукт - сертификат

Контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни.....

Балкан Биосерт - сертификат

Контрол и сертификация на биологична продукция....

Автентична България - сертификат

Марка за качеството на туристически обекти.......

USDA - сертификат

Новият етикет на САЩ за органични храни......

IMC - сертификат

Сертификат за земеделие,храни и туризъм....

JAS - сертификат

Закон за стандартите на земеделието и горите......

ICEA - серификат

проверява и удостоверява, фирми опазващи околната среда,почитащи работниците и колективните права.

BDIH - сертификат

BDIH разработи сертифицирана натурална козметика

Naturalis SК - сертификат

Основните области са инспекция и сертификация на биологичното земеделие.....

Farro di cocco - серификат

Можем да помислим farro като изключителен предшественик на пшеницата, която познаваме днес.

Fairtrade - сертификат

Fairtrade е международно движение (продукти произведени в бедните държави)....

Organic Farming - сертификат

гарант за доверието на потребителите относно произхода и качествата на биологичните храни и напитки (Евро Съюз).

Bio - сертификат

благодарение на Био-Сийгъл, потребителите могат да разпознаят органичните продукти с един поглед....

Ecocontrol - сертификат

Всички използвани материали се обработват от естествени суровини....

Ecogarantie ® - сертификат

Контрол над: безопасност и минимално въздействие върху околната среда, добра биоразградимост,...

Vegan - сертификат

Ефективен начин да се обозначат и да насърчават продукти, които нямат животни участие.....

Cotton - сертификат

В производство на органичен памук не се използват, не органични халогени, азо-багрила, хлор и избелване, формалдехид .....

Nordic Environmental Label - сертификат

хотели, услуги за почистване, батерии, почистващи препарати - в общо 63 продуктови групи.

Soil Association - сертификат

най-големият във Великобритания органичен сертифициращ орган, удостоверяващ над 80% от всички органични продукти в страната.