Подгрупи

храни & напитки


 ECO-foryou.com  представлява зелен каталог за еко фирми, еко-продукти и еко-услуги.
Надежден източник на информация за всичко, което искате или трябва да знаете на теми като органични храни, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, рециклирането и други зелени дейности.

Търсене на продукти

Търсене на фирми


храни & напитки

Златен стандарт "eurofins" - сертификат

Предлагат се несравним набор от тестове и услуги за екологични и потребителски индустрии,..........

Български биологичен продукт - сертификат

Контрол и сертификация на биологично производство на земеделски продукти и храни.....

Балкан Биосерт - сертификат

Контрол и сертификация на биологична продукция....

USDA - сертификат

Новият етикет на САЩ за органични храни......

IMC - сертификат

Сертификат за земеделие,храни и туризъм....

Naturalis SК - сертификат

Основните области са инспекция и сертификация на биологичното земеделие.....

Farro di cocco - серификат

Можем да помислим farro като изключителен предшественик на пшеницата, която познаваме днес.

Fairtrade - сертификат

Fairtrade е международно движение (продукти произведени в бедните държави)....

Organic Farming - сертификат

гарант за доверието на потребителите относно произхода и качествата на биологичните храни и напитки (Евро Съюз).

Soil Association - сертификат

най-големият във Великобритания органичен сертифициращ орган, удостоверяващ над 80% от всички органични продукти в страната.