Подгрупи


Критерии


Фирми

Търсене

Търсене в препарати:

Партньорипрепарати


 ECO-foryou.com  представлява зелен каталог за еко фирми, еко-продукти и еко-услуги.
Надежден източник на информация за всичко, което искате или трябва да знаете на теми като органични храни, възобновяеми енергийни източници, енергийна ефективност, рециклирането и други зелени дейности.

Търсене на продукти

Търсене на фирми


препарати

Мадекс - (инсектициди)

Емулсионен концентрат срещу плодови червеи при ябълките........

Бацилус Турингиензис - (инсектициди)

Използува се предимно срещу гъсеници на ябълков молец, бяла американска пеперуда,......

Силико - СЕК (инсектициди)

Биологичен инсектицид за складови неприятели.

Пиретрум (инсектициди)

Биологичен инсектицид от растителен произход.

Нимазал-Т/С (инсектициди)

Ефективен биологичен препарат за растителна защита. Биологичен продукт от Индийското НИМ-дърво.....